Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

Administrative and enforcement proceedings in administration

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-PAIE-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi