Prawo cywilne

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-PC-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBRAK
Wymagania wstępneBRAK
Opis ćwiczeńBRAK
Opis wykładówPojęcie prawa cywilnego, istota stosunku cywilnoprawnego (podmioty, przedmiot, treść), czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie roszczeń, terminy zawite, własność, posiadanie i dzierżenie, zobowiązanie, szkoda, źródła zobowiązań, wykonanie i wygaśnięcie zobowiązań, ogólna charakterystyka wybranych umów (sprzedaż, darowizna, najem, dzierżawa, użyczenie, leasing, pożyczka, kredyt bankowy, rachunek bankowy, o dzieło, zlecenie, ubezpieczenie). papiery wartościowe.
Cel kształceniaPrzedstawienie podstawowych zagadnień prawa cywilnego
Literatura podstawowa1) A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel, Prawo cywilne - zarys wykładu, t. , Oficyna, 2009, s. 2) E. Gniewek, P. Michnikowski, Zarys prawa cywilnego, t. , Wydawnictwo C.H.Beck, 2016, s.
Literatura uzupełniająca1) P. Kubiński, A. Wołoszko, Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, t. , Szczytno, 2012, s.
UwagiBRAK