Prawo konstytucyjne

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-PKONST-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładów1. Przedmiot prawa konstytucyjnego. 2. Prawo konstytucyjne jako gałąź nauk prawnych. 3.Źródła prawa konstytucyjnego 4. Status obywatela i jednostki w państwie polskim (konstytucyjne wolności, prawa i obowiązki, środki ochrony) 5. Zagadnienia parlamentaryzmu: (Zasada parlamentarnego systemu rządów (art. 154 ust. 2 i 3, art. 155), Prawo parlamentarne, Struktura parlamentu , Organizacja i funkcjonowanie (system sesyjny, system permanencji), Funkcje: ustawodawstwo (zakres, tryb ustawodawczy), kontrola (zakres, kompetencje), o Stanowisko posła (senatora); 6. Prezydent 7. Rada Ministrów 8. Wymiar sprawiedliwości 9. Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu
Cel kształceniaZapoznanie Studenta z konstytucyjnymi zasadami funkcjonowania państwa i jego najważniejszych organów
Literatura podstawowa1) Garlicki L. , Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, t. , Wolters Kluwer, 2017, s. 2) Sarnecki P. (red.), Prawo konstytucyjne, t. , Beck, 2015, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak