Prawo ochrony środowiska

Environmental law

2018L

Kod przedmiotu2421S2-POS-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) U. Szymańska, E. Zębek , Ochrona środowiska naturalnego jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy , UWM w Olsztynie, 2014,, s. 215 2) E.Zębek, Instrumenty administracyjno-prawne i ekonomiczne w ochronie środowiska , KPP Monografie WPiA UWM w Olsztynie, 2017, s. 206
Literatura uzupełniająca
Uwagi