Prawo ochrony środowiska

Environmental law

2018L

Kod przedmiotu2421S2-POS-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo administracyjne, cywilne i karne
Wymagania wstępneznajomość Konstytucji RP, KPA i KPC.
Opis ćwiczeńTreści ćwiczeń obejmują zagadnienia dotyczące zadań administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska, zasad podejmowania decyzji administracyjnych, funkcji reglamentacyjnej prawa w użytkowaniu zasobów środowiska takich jak gleba, wody powierzchniowe i podziemne, lasy i zieleń miejska; a także ocen oddziaływania na środowisko.
Opis wykładówW skład treści wykładowych wchodzą m.in. wieloaspektowy charakter ochrony środowiska, elementy ochrony środowiska naturalnego w prawie administracyjnym, cywilnym i karnym; a także ogólne zasady gospodarowania i ochrony zasobów środowiska w procesie inwestycyjnym.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z systemem prawa w zakresie ochrony środowiska, podstawowymi zasadami ochrony i użytkowania zasobów środowiska naturalnego oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w tym zakresie.
Literatura podstawowa1) U. Szymańska, E. Zębek , Ochrona środowiska naturalnego jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy , UWM w Olsztynie, 2014,, s. 215 2) E.Zębek, Instrumenty administracyjno-prawne i ekonomiczne w ochronie środowiska , KPP Monografie WPiA UWM w Olsztynie, 2017, s. 206
Literatura uzupełniająca
Uwagi