Seminarium magisterskie z pracą magisterską

2018L

Kod przedmiotu2421S2-SKAMUS2L-KRK
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi