Seminarium magisterskie z pracą magisterską

Master's seminar with master's thesis

2018L

Kod przedmiotu2421S2-SKAMUS2L-KRK
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Ruśkowski (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finanasów publicznych i prawa podatkowego., t. 1, WSFiZ w Siedlach, 2002, s. 7-107
Literatura uzupełniająca
Uwagi