Seminarium magisterskie z pracą magisterską

Master's seminar with master's thesis

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-SKAMUS2Z-KRK
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Ruśkowski, Prace licencjaskie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, t. 1, WSFiZ w Siedlcach, 2002, s. 7-107
Literatura uzupełniająca
Uwagi