Seminarium magisterskie z pracą magisterską

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-SKAMUS2Z-KRK
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi