Seminarium magisterskie, praca magisterska z przygotowaniem do egzaminu

Master's seminar, master's thesis with preparation for the exam

2019L

Kod przedmiotu2421S2-ASK1Lsmpegz
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi