Seminarium magisterskie, praca magisterska z przygotowaniem do egzaminu

Master's seminar, master's thesis with preparation for the exam

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-ASK1Zsmpegz
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Ruśkowski, Prace licencjackie i magisterkie z finansów publicznych i prawa podatkowego, t. 1, WSFiZ w Siedlcach, 2002, s. 7-105
Literatura uzupełniająca
Uwagi