Seminarium magisterskie, praca magisterska z przygotowaniem do egzaminu

2020L

Kod przedmiotu2421S2-ASK2Lsmpegz
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi