Seminarium magisterskie, praca magisterska z przygotowaniem do egzaminu

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-ASK2Zsmpegz
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Ruśkowski,, Prace licencjaskie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, t. 1, SFiZ w Siedlcach, 2002, s. 7-107
Literatura uzupełniająca
Uwagi