Etyka urzędnicza

Clerical ethics

2020L

Kod przedmiotu2421S2-ETYKAURZ-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Izdebski, W. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, Liber, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi