Język obcy specjalistyczny (Międzynarodowy język prawniczy)

Foreign language specjalists

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-JOS-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Konieczna-Purchała, Practical English for Lawyers , BECK, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi