Moduł I

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-MODI-ask
Punkty ECTS 10
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michał Mariański, Wpływ prawa międzynarodowego na ewolucję koncepcji instrumentu finansowego w wybranych państwach UE, UWM, 2014 2) Mariola Lemonnier, Europejskie modele instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi