Moduł II

2020L

Kod przedmiotu2421S2-MODII-ask
Punkty ECTS 10
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Perkowski M.,, Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich, Wolters, 2008 2) Lemonnier M., Kisiel Sz., Prawno - ekonomiczne aspekty funkcjonowania funduszy unijnych. Wybrane zagadnienia",, UWM, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi