Organy Unii Europejskiej

Bodies of the European Union

2019L

Kod przedmiotu2421S2-ORGAUNIEU-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceInstytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeń1. Pojęcie i zasady systemu instytucjonalnego UE. 2. Instytucje UE. 3. Instytucje prawodawcze UE. 4. Instytucje wykonawcze UE. 5. Wymiar sprawiedliwości UE. 6. Organy pomocnicze UE. 7. Organy krajowe w systemie instytucjonalnym UE.
Opis wykładówZagadnienia wprowadzające. Aparat pojęciowy prawa Unii Europejskiej; System źródeł prawa UE. Prawo pierwotne i wtórne UE. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE; Akty prawa wtórnego UE. Analiza porównawcza; System kontroli przestrzegania prawa UE. Wprowadzenie; Instytucja zapytania wstępnego sądu krajowego: pisanie pism procesowych; Instytucja zapytania wstępnego sądu krajowego a sądy polskie. Wybrane przykłady; Kontrola pozasądowa przestrzegania prawa UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Cel kształceniaZapoznanie studenta z genezą, strukturą i bieżącym funkcjonowaniem systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Historia wymiaru instytucjonalnego procesu integracji europejskiej. Typologia organow europejskich. Charakterystyka organów głównych (instytucji) UE. Prezentacja organów pomocniczych UE. Rola organów krajowych w systemie instytucjonalnym UE.
Literatura podstawowa1) M. Sitek, Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, WSGE, 2010 2) J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006 3) P. Craig, G. De Burca, EU Law: Text, Cases & Materials, Oxford University Press, 2007
Literatura uzupełniająca1) J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, C. H. Beck, 2008 2) M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, C. H. Beck, 2008 3) A. Łazowski, A. Łabędzka, M. Szpunar, Prawo Unii Europejskiej. Pytania, kazusy, tabele, C. H. Beck, 2008 4) I. Kamiński, Wymiar sprawiedliwości we Wspólnocie Europejskiej: Praktyczny komentarz i przepisy, Lexis Nexis, 2004
UwagiBrak.