Prawo cywilne

Civil law

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-PC-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Gniewek, P. Michnikowski, Zarys prawa cywilnego, Wydawnictwo C.H.Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi