Prawo karne skarbowe

Criminal Penal Law

2020L

Kod przedmiotu2421S2-PKS-ask
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) I. Sepioło-Jankowska, Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck, 2017, s. 316
Literatura uzupełniająca
Uwagi