Postępowanie karne

Penal Proceedings

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-POSKAR-ask
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S/.Waltoś, P.Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, 2016 2) T.Grzegorczyk, J.Tylman, Polskie postępowanie karne, Lexis Nexis, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi