Procedury podatkowe

Tax procedures

2020L

Kod przedmiotu2421S2-PROCPOD-ask
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Olesińska A., Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, TNOIK, 2007, s. 151-262 2) Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, LexisNexis, 2009, s. całość 3) Celińska-Grzegorczyk K., Hauser R., Sawczyn W., Skoczylas A, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Lexis Nexis, 2009, s. całość
Literatura uzupełniająca
Uwagi