Rachunkowość budżetowa

Budget accounting

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-RACHBUD-ask
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprawo finansowe, prawo podatkowe
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń1) Wybrane zagadnienia finansów publicznych. Regulacje normatywne i prawne. 2) Organizacja rachunkowości budżetowej. Tworzenie planów kont 3) Wycena majątku publicznego. Zakładanie kont, organizacja rachunkowości
Opis wykładów1) Specyfika rachunkowości gospodarstw pomocniczych, agencji budżetowych 2) Sprawozdawczość budżetowa i finansowa. Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych 3) Wycena majątku publicznego. Zakładanie kont, organizacja rachunkowości
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o sposobach prowadzenia systemu księgowości w sektorze publicznym. W trakcie zajęć Student pozna zasady rachunkowości oraz sposoby sporządzania sprawozdawczości budżetowej i analizie gospodarki finansowej w sektorze publicznym
Literatura podstawowa1) Kaczurak-Kozak M., Winiarska K., Rachunkowość budżetowa , Wolters Kluwer Polska. Warszawa, 2011 2) Rup W., Nowe zasady rachunkowości budżetowej, ODDK. Gdańsk, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi