System ochrony prawnej w UE

System of legal protection in the European Union

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-SOPUE-ask
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wurozumska, System ochrony prawnej w UE, Europrawo, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi