Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2017L

Kod przedmiotu2000SX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do prawoznawstwa, prawo cywilne
Wymagania wstępneZnajmość podstawowych regualcji prawa cywilnego, ze wskazaniem na pojęcie dóbr osobistcy, także stosunki zobowiązniowe.
Opis ćwiczeń----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis wykładówPodstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Podmioty i przedmiot prawna ochrony własności intelektualnej. Prawo własności intelektualnej i jego treść a prawa pokrewne. Pola eksploatacji utworu, dozwolony użytek, działania bezprawne i odpowiedzialność za te działania.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z podstawowymi regulacjami prawa własności intelektualnej, dotyczy: definicji, rozróżniania pojęć ustawowych, zrozumienia i samodzielnego określana przedmiotu ochrony prawa autorskiego.
Literatura podstawowa1) 1 Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej , Warszawa, 2015
Literatura uzupełniająca1) P. Stec (red,), Prawo własności intelektualnej, Bydgoszzcz, 2011
Uwagi----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------