Drzewa i krzewy

Trees and shrubs

2018Z

Kod przedmiotu2022S1-DRZEIKRa
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającebotanika,
Wymagania wstępnemorfoligia roślin
Opis ćwiczeńZastosowanie drzew i krzewów ozdobnych. Technika sadzenia drzewostanu. Rozpoznawanie drzew liściastych z rodzaju: Acer, Aesculus, Alnus, Betula, Castanea, Carpinius Catalpa, Fagus, Fraxinus, Gleditsia, Juglans, Liriodendron, Phellodendron, Populus, Platanus, Salix, Sophora, Sorbus, Tilia, Ulmus, Quercus(opis odmian). Rozpoznawanie wybranych krzewów liściastych: Berberis, Buddleja, Buxus, Caragana, Cornus, Corylus, Cotinus, Cotoneaster, Crataegus, Calycanthus, Deutzia, Euonymus, Fothergilla, Forsythia, Hamamelis, Hydrangea, Ilex, Kerria, Ligustrum, Lonicera, Mahonia, Philadelphus, Physocarpus, Potentilla, Pyracantha, Rhus, Rosa, Spiraea, Syringa, Tamarix, Viburnum, Weigela. Rozpoznawanie niektórych drzew i krzewów iglastych: Abies, Chamaecyparis, Ginkgo, Juniperus, Larix, Microbiota, Metasequoia, Pseudotsuga, Picea, Pinus, Thujopsis, Tsuga, Thuja, Taxus, (opis odmian). Charakterystyka roślin kwaśnolubnych, róż. Dobór drzew i krzewów do nasadzeń żywopłotowych.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZapoznanie studentów z gatunkami i odmianami drzew i krzewów liściastych i iglastych, roślin kwaśnolubnych i podstawowych grup róż stosowanych w kompozycjach ogrodowych i zieleni miejskiej. Zapoznanie z technikami sadzenia drzewostanu i przesadzania starszych drzew lub krzewów.
Literatura podstawowa1) Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia , PWN Warszawa, 2000 2) Waźbińska J., Kawecki Z. Płoszaj B., Drzewa i krzewy iglaste, UWM - Olsztyn,, 2008 3) Waźbińska J., Kawecki Z. Płoszaj B., Drzewa i krzewy liściaste, UWM - Olsztyn, , 2008
Literatura uzupełniająca1) Łukasiewicz A, Rośliny okrywowe, PWRiL, , 2003 2) Muras P., Frazik-Adamczyk M, Żywopłoty, Plantpress, 2002
Uwagizajęcia terenowe - wymagana odzież wierzchnia dostosowana do warunków atmosferycznych