Gleboznawstwo

Soil science

2017L

Kod przedmiotu2022S1-GLEBO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzającefizjografia,
Wymagania wstępnepodstawowe wiadomości z geomorfologii
Opis ćwiczeńcechy morfologiczne gleb, podstawowe właściwości gleb, jednostki systematyki gleb, mapy glebowe
Opis wykładówPodstawowe procesy powstawania gleb, funkcje gleb, morfologia i właściwości gleb, systematyka gleb Polski, procesy degradacji pokrywy glebowej
Cel kształceniaPoznanie genezy, morfologii, składu, właściwości, wartości i przydatności użytkowej gleb oraz ich rozmieszczenia w krajobrazach Polski
Literatura podstawowa1) Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z, ,, Badania ekologiczno-gleboznawcze , PWN,, 2004, s. 344 2) ZAWADZKI, Gleboznawstwo", PWN, 1999, s. 560 3) Uziak, Klimowicz , Elementy geografii gleb i gleboznawstwa, UMCS, 2000, s. 254 4) Ostaszewska, Geografia krajobrazu, PWRiL, 2002, s. 277 5) Mocek, Gleboznawstwo, PWN, 2015, s. 464 6) Roczniki Gleboznawcze, Systematyka gleb Polski. Wydanie V, http://ssa.ptg.sggw.pl/artykul/2810/polish-soil-classification-fifth-edition , t. 62/3, PTG, 2011 7) Roczniki Gleboznawcze, Systematyka gleb Polski. Wydanie IV. http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/1989_40/1989_tom_40_nr_3-4/tom_40_nr_3-4_calosc.pdf, t. 40/3-4, PTG, 1989 8) Tabela Klas Gruntów, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1246 , Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1246 , 2012
Literatura uzupełniająca1) Bednarek R., Prusinkiewicz Z, , Geografia gleb, PWN, 1997, s. 288 2) Łachacz A., Morfologia, systematyka i kartografia gleb, UWM Olsztyn, 2010, s. 108 3) Łachacz A., Własciwości gleb, UWM Olsztyn, 2007, s. 67 4) A. Łachacz, Zarys geologii i geomorfologii, UWM Olsztyn, 2015, s. 117
Uwagi