Gleboznawstwo

Soil science

2017L

Kod przedmiotu2022S1-GLEBO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzającefizjografia,
Wymagania wstępnepodstawowe wiadomości z geomorfologii
Opis ćwiczeńcechy morfologiczne gleb, podstawowe właściwości gleb, jednostki systematyki gleb, mapy glebowe
Opis wykładówPodstawowe procesy powstawania gleb, funkcje gleb, morfologia i właściwości gleb, systematyka gleb Polski, procesy degradacji pokrywy glebowej
Cel kształceniaPoznanie genezy, morfologii, składu, właściwości, wartości i przydatności użytkowej gleb oraz ich rozmieszczenia w krajobrazach Polski
Literatura podstawowa Praca zbiorowa pod red. S. ZAWADZKIEGO, 1999r., ". Gleboznawstwo", wyd. PWN, s.560 Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z, , 2004, "Badania ekologiczno-gleboznawcze", wyd. PWN, s.344, 3) Uziak S., Klimowicz Z, 2000r., "Elementy geografii gleb i gleboznawstwa", wyd. UMCS, s.254, Ostaszewska K. , 2002r., "Geografia krajobrazu", wyd. PWRiL, s.277. Praca zbiorowa pod red. A. Mocka. 2015,Gleboznawstwo, wyd. PWN, s. 464. Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii i ochrony gleb. 1979. Kuźnicki F., Białousz S., Skłodowski P., PWN Warszawa. Systematyka gleb Polski. Wydanie V. 2011. Roczniki Gleboznawcze. 62, nr 3. http://ssa.ptg.sggw.pl/artykul/2810/polish-soil-classification-fifth-edition Systematyka gleb Polski. Wydanie IV. 1989. Roczniki Gleboznawcze. 40, nr 3-4. http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/1989_40/1989_tom_40_nr_3-4/tom_40_nr_3-4_calosc.pdf Tabela Klas Gruntów. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1246 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r
Literatura uzupełniająca1) Bednarek R., Prusinkiewicz Z,, Geografia gleb, wyd.PWN 1997r, s.288, 2) Łachacz A., Morfologia, systematyka i kartografia gleb, wyd.UWM Olsztyn 2010r, s.108, 3) Łachacz A., Własciwości gleb, wyd.UWM Olsztyn 2007r, s.67
Uwagi