Grafika inżynierska

Engineering graphics

2017L

Kod przedmiotu2022S1-GRAFINZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTechnologie informacyjne, Geometria wykreślna
Wymagania wstępneUmiejętność obsługi komputera. Podstawowa wiedza z geometrii wykreślnej.
Opis ćwiczeńWprowadzenie do programu AutoCAD . Konstrukcje geometryczne. Rzutowanie prostokątne. Rzutowanie prostokątne z przekrojami. Rzutowanie aksonometryczne. Wymiarowanie.
Opis wykładówOrientacja geometryczna i układy współrzędnych 2D i 3D. Zasady wykonania rysunku technicznego. Rzutowanie prostokątne. Rzutowanie aksonometryczne. Przekroje. Wymiarowanie. Modelowanie przestrzenne (3D) – model bryłowy, powierzchniowy, krawędziowy.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: geometrycznych podstaw rysunku technicznego; normatywnych form zapisu graficznego (rzutowanie, przekroje rysunkowe, wymiarowanie; pracy w programach CAD (Computer Aided Design)
Literatura podstawowa1) Sikorski P., Fornal B., Fortuna-Antoszkiewicz B., Czyżowski B.,, AutoCAD w architekturze krajobrazu. Wprowadzenie., SGGW, 2006 2) Wawer M., Grafika inżynierska. Przykłady modelowania 2D i 3D MegaCAD 2005 i 2006 , SGGW, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi