Komunikacja społeczna

Social communication

2020Z

Kod przedmiotu2022S1-KOMS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńKształcenie podstawowych umiejętności w kontaktach interpersonalnych, m.in w zakresie: kontroli komunikacji niewerbalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, prowadzenia negocjacji, technik autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji z zakresu: elementów public relations i reklamy, wideoklipu jako tekstu kultury i formy komunikacji społecznej, komunikacji w Internecie, komunikacji politycznej, komunikacji w organizacjach i instytucjach społecznych, form i funkcji kampanii: informacyjnych, reklamowych, politycznych, społecznych, metodologii badania tekstów medialnych (zdjęć, billboardów, plakatów, filmów, programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów prasowych, lub innych, zaproponowanych przez uczestników kursu).
Opis wykładówWieloznaczność terminu „komunikacja” – problemy definicyjne. Modele i odmiany komunikowania. Typologie aktów komunikacyjnych. Środki i formy komunikowania. Atrakcyjność interpersonalna a procesy komunikacji wewnątrzgrupowej. Efekt komety i selektywnego postrzegania. Konteksty aktów komunikacyjnych. Komunikacja niewerbalna, jej rodzaje i funkcje. Komunikacja werbalna – definicje i funkcje. Zasady poprawnej konwersacji.
Cel kształceniaZapoznanie z warunkami i korzyściami wynikającymi z szeroko pojętej współpracy z otoczeniem, w tym otoczeniem społecznym.
Literatura podstawowa1) Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum Wrocław , 1999 2) Dobek-Ostrowska B., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Astrum Wrocław, 2001 3) Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN Warszawa , 2005
Literatura uzupełniająca1) Hartley P., Komunikowanie interpersonalne, Astrum Wrocław, 2006
Uwagi