Mała architektura i konstrukcje ogrodowe

Small architecture and garden structures

2018L

Kod przedmiotu2022S1-MARCH
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy projektowania, ergonomia, grafika inżynierska
Wymagania wstępnepodstawy rysunku technicznego budowlanego
Opis ćwiczeńZasady projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Projekt koncepcyjny niewielkich obiektów architektonicznych i wybranych elementów małej architektury. Obiekty budowlane w projekcie zagospodarowania wybranego terenu.
Opis wykładówPozwolenie na budowę – niezbędne dokumenty. Fundamenty bezpośrednie – rodzaje, warunki posadowienia. Ściany – podział ścian, grubości, rodzaje materiałów budowlanych do wykonywania ścian. Dylatacje – rodzaje i zasady wykonywania. Kominy murowane – budowa i rodzaje przewodów (wentylacyjne, spalinowe, dymowe). Stropy drewniane i stropy na gruncie, budowa nawierzchni utwardzonych. Dachy – podział dachów ze względu na kształt i materiał, charakterystyka wiązarów dachowych rozporowych (krokwiowe, jętkowe, wieszarowe). Geometria dachu wielopołaciowego. Schody wewnętrzne i zewnętrzne – zasady projektowania. Izolacje przeciwwilgociowe – rodzaje, zasady wykonywania. Obiekty małej architektury – zasady projektowania, rozwiązania techniczne, przykłady (ogrodzenia, budowle i obiekty ogrodowe).
Cel kształceniaPoznanie podstaw projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Nabycie podstawowych zasad projektowania obiektów małej architektury. Poznanie elementów konstrukcji budowlanych i ich zależności
Literatura podstawowa1) Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, 1995 2) Żenczykowski W., Budownictwo ogólne, t. 2/1; 2/2, Arkady, 1990
Literatura uzupełniająca1) Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1, Arkady, 2010
Uwagi