Matematyka

Mathematics

2017Z

Kod przedmiotu2022S1-MATEM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
Opis ćwiczeńrealizacja w praktyce treści omawianych na wykładzie
Opis wykładówliczby zespolone, algebra liniowa, geometria analityczna, analiza matematyczna
Cel kształceniapoznanie elementów matematyki wyższe
Literatura podstawowa1) R. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studentów, WNT, 1996 2) W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, PWN, 1982
Literatura uzupełniająca
Uwagi