Matematyka

Mathematics

2017Z

Kod przedmiotu2022S1-MATEM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
Opis ćwiczeńrealizacja w praktyce treści omawianych na wykładzie
Opis wykładówliczby zespolone, algebra liniowa, geometria analityczna, analiza matematyczna
Cel kształceniapoznanie elementów matematyki wyższe
Literatura podstawowa1) R. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studentów, część I i II, WNT, Warszawa 1996; 2) W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, PWN, Warszawa 1982; 2) G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I. PWN, Warszawa 1978; 3) W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II, PWN, Warszawa 1986; 4) F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 1969. 5) L. Górniewicz , R. Ingarden Analiza matematyczna dla fizyków, tom I, PWN, Warszawa 1984.
Literatura uzupełniająca
Uwagi