Meteorologia i klimatologia

Meteorology and climatology

2018Z

Kod przedmiotu2022S1-METEIKL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZajęcia terenowe w okręgowej stacji meteorologicznej. Pomiary i obliczenia z zakresu napromieniowania i nasłonecznienia z uwzględnieniem różnych form architektury krajobrazu. Pomiary temperatury powietrza i obliczanie charakterystyk termicznych. Miary i metody ustalania wilgotności powietrza. Pomiary opadów atmosferycznych. Charakterystyka rodzajów chmur i ich rozpoznawanie. Oznaczenia ciśnienia atmosferycznego, praktyczne zastosowania charakterystyk ciśnienia do celów niwelacji barycznej. Pomiary i charakterystyki wiatrów. Ocena zagrożeń ekstremalnymi warunkami pogodowymi w krajobrazie. Opracowania prostych charakterystyk klimatycznych w skali mezo (klimat miejski, przyjeziorny leśny) i makroklimatycznej (mikroklimat zadrzewień, parków, obszarów zieleni miejskiej).
Opis wykładówWrażliwość typów krajobrazu na warunki pogodowe. System pogodowy. Czynniki systemu pogodowego: skład i budowa atmosfery, promieniowanie słoneczne, konwersje energii w atmosferze, bilanse cieplne, efekt cieplarniany, transport ciepła, stany równowagi termodynamicznej, przemiany fazowe wody w atmosferze, rozkład ciśnienia, układy baryczne, systemy cyrkulacyjne, masy i fronty atmosferyczne. Rola czynników siedliskowo-krajobrazowych w kształtowaniu pogód lokalnych. Synoptyka – przewidywanie pogody. System klimatyczny. Czynniki systemu klimatycznego: czynniki zewnętrzne, wewnętrzne, antropologiczne. Typologia klimatyczna. Klimaty kuli ziemskiej. Klimat Polski. Rola urządzeń krajobrazu w kształtowaniu mezo i mikroklimatu. Kształtowanie warunków biometeorologicznych poprzez różne formy architektury krajobrazu
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie mechanizmów funkcjonowania systemu pogodowo-klimatycznego, niezbędnych dla właściwego podejścia do zadań z zakresu architektury krajobrazu, wszędzie tam gdzie czynnik ten odgrywa znaczącą rolę
Literatura podstawowa1) Woś A., Meteorologia dla geografów, PWN, 2002 2) Woś A., Klimat Polski, PWN, 1999 3) Kożuchowski K., Meteorologia i klimatologia, PWN, 2005 4) O’Hare G., Sweeney J., Wilby R., Weather climate and climate change, wyd. Perason, 2005 5) Szwejkowski Z., Pogoda Klimat i Środowisko, Wydawn. UWM, 2004 6) SZwejkowski Z., Dragańska E., Zeszyt do ćwiczeń z meteorologii i klimatologii, Wydawn. UWM, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi