Maszyny i narzędzia stosowane w architekturze krajobrazu

Landscape Architecture - machines, tools and devices

2018L

Kod przedmiotu2022S1-MIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńOgólna budowa, zasada działania oraz regulacje narzędzi i maszyn do: przygotowania podłoża i prac podstawowych, uprawy i doprawiania gleby, siewu i sadzenia, nawożenia, ochrony, zakładania i pielęgnacji trawników, kwietników, drzew i krzewów. Charakterystyka mikrociągników (jedno- i dwuosiowych) i motonarzędzi. Omówienie zasad użytkowania agregatów maszynowych. Zasady prawidłowego doboru maszyn i narzędzi do realizowanego procesu technologicznego.
Opis wykładówPlanowanie zagospodarowania przestrzeni – układ kompozycyjny, czynniki kompozycji (proporcja, symetria, rytm, akcenty, światło, cień). Konfiguracja terenu: usuwanie drzew, krzewów, kamieni oraz innych przeszkód, wyrównanie terenu, profilowanie terenu, wytyczenie tras dróg, zagęszczanie wierzchniej warstwy gruntu. Planowanie i systemy odwadniające (odwadnianie działek, drenaż budynków). Uprawa i doprawianie gleby. Nawożenie. Siew trawy. Sadzenie drzew i krzewów. Systemy i urządzenia nawadniające. Pielęgnacja nasadzeń drzew i krzewów. Pielęgnacja trawników (koszenie trawy, nawożenie pogłówne, wałowanie, areacja, wertykulacja, ogrzewanie, darniowanie). Wykorzystanie systemów maszyn i narzędzi montowanych na mikrociągnikach do mechanizacji prac w architekturze krajobrazu.
Cel kształceniaZapoznanie z możliwościami zmechanizowania operacji technologicznych związanych z: konfiguracją terenu, odwadnianiem terenów, uprawą gleby, nawożeniem, siewem trawy i wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów, nawadnianiem upraw oraz pielęgnacją trawników, drzew i krzewów.
Literatura podstawowa1) Banasiak J. - red., 1999, "Agrotechnologia", wyd. PWN Warszawa/Wrocław, 2) Dulcet E., Ziętara W., 2011, "Technika zakładania i pielęgnacji terenów zieleni", wyd. UTP Bydgoszcz, 3) Sęk T., Przybył J. Dach J., 1997, "Projektowanie technologii prac maszynowych dla produkcji roślinnej", wyd. AR Poznań, 4) Ziętara W., 2009, "Technika w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni", wyd. Apra, Myślęcinek.
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak