Maszyny i narzędzia stosowane w architekturze krajobrazu

Landscape Architecture - machines, tools and devices

2018L

Kod przedmiotu2022S1-MIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńOgólna budowa, zasada działania oraz regulacje narzędzi i maszyn do: przygotowania podłoża i prac podstawowych, uprawy i doprawiania gleby, siewu i sadzenia, nawożenia, ochrony, zakładania i pielęgnacji trawników, kwietników, drzew i krzewów. Charakterystyka mikrociągników (jedno- i dwuosiowych) i motonarzędzi. Omówienie zasad użytkowania agregatów maszynowych. Zasady prawidłowego doboru maszyn i narzędzi do realizowanego procesu technologicznego.
Opis wykładówPlanowanie zagospodarowania przestrzeni – układ kompozycyjny, czynniki kompozycji (proporcja, symetria, rytm, akcenty, światło, cień). Konfiguracja terenu: usuwanie drzew, krzewów, kamieni oraz innych przeszkód, wyrównanie terenu, profilowanie terenu, wytyczenie tras dróg, zagęszczanie wierzchniej warstwy gruntu. Planowanie i systemy odwadniające (odwadnianie działek, drenaż budynków). Uprawa i doprawianie gleby. Nawożenie. Siew trawy. Sadzenie drzew i krzewów. Systemy i urządzenia nawadniające. Pielęgnacja nasadzeń drzew i krzewów. Pielęgnacja trawników (koszenie trawy, nawożenie pogłówne, wałowanie, areacja, wertykulacja, ogrzewanie, darniowanie). Wykorzystanie systemów maszyn i narzędzi montowanych na mikrociągnikach do mechanizacji prac w architekturze krajobrazu.
Cel kształceniaZapoznanie z możliwościami zmechanizowania operacji technologicznych związanych z: konfiguracją terenu, odwadnianiem terenów, uprawą gleby, nawożeniem, siewem trawy i wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów, nawadnianiem upraw oraz pielęgnacją trawników, drzew i krzewów.
Literatura podstawowa1) Banasiak J. (red.), Agrotechnologia , PWN, Warszawa, 1999 2) Dulcet E., Ziętara W., Technika zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, UTP, Bydgoszcz, 2011 3) Sęk T., Przybył J. Dach J., Projektowanie technologii prac maszynowych dla produkcji roślinnej, AR, Poznań, 1997 4) Ziętara W., Technika w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni, APRA, Bydgoszcz, 2009
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak