Specjalizacyjne seminarium inżynierskie

Special seminar for bechelor degree students

2019L

Kod przedmiotu2022S1-MK-SSI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaLiteratura związana z tematyką pracy inżynierskiej
Literatura uzupełniająca
Uwagi