Specjalizacyjne seminarium inżynierskie

Special seminar for bechelor degree students

2020Z

Kod przedmiotu2022S1-MK-SSI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzającewszystkie przedmioty kierunkowe realizowane w toku studiów
Wymagania wstępneumiejętność tworzenia map, planów, znajomość analizy i waloryzacji krajobrazu, umiejętności z zakresu zaawansowanych technik grafiki komputerowej
Opis ćwiczeńZajęcia prowadzone są w formie seminarium. Określenie problemów inżynierskich - kierunku Architektura Krajobrazu. Metodologia przygotowania pracy inżynierskiej. Każdy z dyplomantów prezentuje trzy prezentacje (po około 30 minut) opisujące postępy przygotowywanego projektu dyplomowego (inżynierskiego). Dyskusja nt. wysłuchanej prezentacji w aspekcie współczesnych trendów projektowych i zasad kompozycji przestrzennych. Weryfikacja przyjętej koncepcji rozwiązania problemu.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaBieżący nadzór nad stanem zaawansowania projektów dyplomowych inżynierskich, wzajemna komunikacja dotycząca realizowanych projektów dyplomowych inżynierskich, rozwijanie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy. Weryfikacja i ugruntowanie stanu wiedzy z zakresu architektury krajobrazu w kontekście przygotowania do egzaminu dyplomowego.
Literatura podstawowa1) Połucha I., Literatura związana z tematyką pracy inżynierskiej, UWM, Olsztyn, 2005-2016
Literatura uzupełniająca
UwagiZajęcia prowadzone są w formie seminarium