Moduł wydziałowy

2018L

Kod przedmiotu2022S1-MODW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi