Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 4

2018L

Kod przedmiotu2022S1-MPWL4
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi