Moduł przedmiotów do wyboru sem. zim. 5B

2019Z

Kod przedmiotu2022S1-MPWL5b
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi