Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 6B

2019L

Kod przedmiotu2022S1-MPWL6b
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi