Moduł przedmiotów do wyboru sem. zim. 1A

2017Z

Kod przedmiotu2022S1-MPWZ1a
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi