Projektowanie i pielęgnacja nawierzchni trawiastych

Design and care of grass surfaces

2019L

Kod przedmiotu2022S1-PIPNT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzającebotanika, gleboznawstwo, ekologia
Wymagania wstępnewiedza, umiejętności i kompetencje na poziomie studiów I stopnia
Opis ćwiczeńBudowa morfologiczna traw. Charakterystyka gatunków traw podstawowych, o mniejszym zasięgu stosowania, mniej znanych, o specjalnym przeznaczeniu – biologia rozwoju, wymagania siedliskowe, przydatność. Ważniejsze rośliny motylkowate, turzycowate i sitowate. Trawy rabatowe jednoroczne i wieloletnie – zasady uprawy, znaczenie i zastosowanie.
Opis wykładówStan i znaczenie nawierzchni trawiastych w krajobrazie. Podział nawierzchni trawiastych: trawniki ozdobne, sportowe, rekreacyjne, parkowe i in. Projektowanie i urządzanie nawierzchni trawiastych. Charakterystyka materiału siewnego. pielęgnowanie nawierzchni trawiastych. Ważniejsze choroby, szkodniki i chwasty - ich charakterystyka i metody zwalczania. Renowacja nawierzchni trawiastych i produkcja darni.
Cel kształceniaPoznanie zasad zakładania, użytkowania i pielęgnacji nawierzchni trawiastych oraz uprawy traw rabatowych.
Literatura podstawowa1) Rutkowska B., Pawluśkiewicz M., Trawniki. Poradnik zakładania i pielęgnowania , PWRiL Warszawa, 1996, s. ss.97 2) Hessayon D. G., Ekspert – trawniki, Muza S.A. Warszawa, 1997, s. ss. 104 3) Mynet H., Prończukowie S.M., Piękny trawnik, MULTICO Oficyna Wyd. Warszawa, 2010, s. ss. 112 4) Kozłowska E., Trawy i trawniki, RM Warszawa, 2014, s. ss. 62
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagi