PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ENTREPRENEURSHIP BASIS

2020Z

Kod przedmiotu2022S1-PPRZEDS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkonomia
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówWprowadzenie do przedsiębiorczości, istota i znaczenie. Elementarne pojęcia rynkowe – popyt, podaż, rynek. Przedsiębiorca - cechy przedsiębiorczej osoby i orientacje na przedsiębiorczość. Formy organizacyjno-prawne przedsięwzięć. Organizowanie i podejmowanie działalności gospodarczej (etapy, formalności). Otoczenie przedsiębiorstwa. Majątek i system finansowy w przedsiębiorstwie. Rozliczenia podatkowe i ubezpieczenia. Źródła finansowania działalności gospodarczej. Marketing w przedsiębiorstwie. Innowacje jako źródło przedsiębiorczości. Problemy zarządzania przedsiębiorstwem. Odpowiedzialność środowiskowa i ekologiczna podmiotów gospodarczych. Planowanie działalności przedsiębiorstwa - podstawy biznes planu.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest ułatwienie zrozumienia znaczenia przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej. Celem jest zapoznanie studenta z pojęciem przedsiębiorczości, wskazanie rodzajów działań przedsiębiorczych, określenie cech dobrego przedsiębiorcy oraz motywowanie do poszukiwania możliwości podjęcia oraz samego podejmowania przedsiębiorczych działań.
Literatura podstawowa1) Steve Blank, Bob Dorf, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Onepress, 2013, s. 680 2) Sobiecki R (red.), Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach, Difin, 2011, s. 235 3) Ćeślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 443 4) Nasiłowski M., Podstawy przedsiębiorczości, Key Text, 2002, s. 267 5) Markowski W., ABC small business'u, Wydawnictwo Marcus, 2016, s. 528 6) Lichtarski J (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange, 2005, s. 516
Literatura uzupełniająca
Uwagi