PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ENTREPRENEURSHIP BASIS

2020Z

Kod przedmiotu2022S1-PPRZEDS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkonomia
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówWprowadzenie do przedsiębiorczości, istota i znaczenie. Elementarne pojęcia rynkowe – popyt, podaż, rynek. Przedsiębiorca - cechy przedsiębiorczej osoby i orientacje na przedsiębiorczość. Formy organizacyjno-prawne przedsięwzięć. Organizowanie i podejmowanie działalności gospodarczej (etapy, formalności). Otoczenie przedsiębiorstwa. Majątek i system finansowy w przedsiębiorstwie. Rozliczenia podatkowe i ubezpieczenia. Źródła finansowania działalności gospodarczej. Marketing w przedsiębiorstwie. Innowacje jako źródło przedsiębiorczości. Problemy zarządzania przedsiębiorstwem. Odpowiedzialność środowiskowa i ekologiczna podmiotów gospodarczych. Planowanie działalności przedsiębiorstwa - podstawy biznes planu.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest ułatwienie zrozumienia znaczenia przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej. Celem jest zapoznanie studenta z pojęciem przedsiębiorczości, wskazanie rodzajów działań przedsiębiorczych, określenie cech dobrego przedsiębiorcy oraz motywowanie do poszukiwania możliwości podjęcia oraz samego podejmowania przedsiębiorczych działań.
Literatura podstawowa1) Sobiecki R (red.), 2004r., "Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach", wyd. Difin, s.223, 2) Ćeślik J., 2008r., "Przedsiębiorczość dla ambitnych jak uruchomić własny biznes", wyd. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s.443, 3) Nasiłowski M. , 2002r., "Podstawy przedsiębiorczości", wyd. Key Text, s.267, 4) Lichtarski J (red.) , 2005r., "Podstawy nauki o przedsiębiorstwie.", wyd. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange, s.516.
Literatura uzupełniająca
Uwagi