Projektowanie 1

Projecting 1

2018L

Kod przedmiotu2022S1-PROJ1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceprojektowanie komputerowe, zasady projektowania, projektowanie
Wymagania wstępnepodstawy projektowania
Opis ćwiczeńProjektowanie obszarów satelitarnych, wykorzystanie teorii trzech magnesów w odniesieniu do obszarów poza strefą ściśle zurbanizowaną, analizy krajobrazu z uwzględnieniem genius locci. Inwentaryzacje i waloryzacje obszarowe z podziałem na grupy. Modele funkcjonalne. Kompozycje włączające trzeci wymiar, złudzenia optyczne, znaczenie czasu i światła. Dobór materiałów budowlanych i zieleni z podziałem na okresy czasowe. Wstępny kosztorys. Prezentacje z wizualizacjami przed wybranym spektrum grupy społecznej reprezentującej inwestora.
Opis wykładówPrzedstawienie zasad projektowania obszarów satelitarnych, wykorzystanie teorii trzech magnesów w odniesieniu do obszarów poza strefą ściśle zurbanizowaną, analizy krajobrazu z uwzględnieniem genius locci. Inwentaryzacje i waloryzacje obszarowe z podziałem na grupy. Modele funkcjonalne. Kompozycje włączające trzeci wymiar, złudzenia optyczne, znaczenie czasu i światła. Dobór materiałów budowlanych i zieleni z podziałem na okresy czasowe. Wstępny kosztorys. Prezentacje z wizualizacjami przed wybranym spektrum grupy społecznej reprezentującej inwestora.
Cel kształceniaDostarczenie wiedzy i wyrobienie umiejętności sporządzania skomplikowanych, wieloetapowych projektów na granicy strefy zurbanizowanej i ruralistycznej, z uwzględnieniem specyfiki funkcji . Wyrobienie zdolności do szerokiego odnoszenia projektu w komponowaniu w krajobrazu otwartego.
Literatura podstawowa1) A. Böhm,, "Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu o czynniku krajobrazu.", wyd. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, 2006 2) Z. Myczkowski, "Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce" , wyd. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi