Projektowanie 2

Projecting 2

2019Z

Kod przedmiotu2022S1-PROJ2
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceProjektowanie 1
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad projektowania
Opis ćwiczeń1. Inwentaryzacja, waloryzacja i analiza krajobrazowa układów urbanistycznych wraz z koncepcją zagospodarowania przestrzeni publicznej wybranych miast (czytanie mapy topograficznej oraz ortofotomapy). Inwentaryzacja urbanistyczna i analiza krajobrazowa - powiązania kompozycyjne, wnętrza krajobrazowe, elementy wyróżniające się, ekspozycja. Waloryzacja wybranych elementów krajobrazu. Model trójwymiarowy terenu. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wybranej przestrzeni publicznej. Publiczna obrona projektu. 2. Projekt wnętrza półpublicznego (schemat funkcjonalny, inwentaryzacja obiektu, waloryzacja zieleni, waloryzacja urbanistyczna, projekt w skali 1:200, projekty detali w skali 1:20, wizualizacje. 3. Projekt wiejskiego ogrodu przy wolnostojącym domu jednorodzinnym.
Opis wykładówNie dotyczy.
Cel kształceniaPoznanie zasad sporządzania i umiejętności projektowych z zakresu inwentaryzacji i waloryzacji urbanistycznej, analizy krajobrazowej, projektowania wnętrz półpublicznych i projektowania ogrodów wiejskich.
Literatura podstawowa1) Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novak Z. , Architektura krajobrazu, Wydawnictwo PWN, 1981 2) Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Wydawnictwo PAN, 1972
Literatura uzupełniająca1) Bohm A. , wyd. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu: o czynniku kompozycji. , 2000r., tom
Uwagi