Praktyka zawodowa

Practical vocational training

2019L

Kod przedmiotu2022S1-PZAW
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńZapoznanie studentów z kryteriami doboru jednostki na miejsce odbywania praktyki, zasadami odbywania, ramowym programem praktyki oraz harmonogramem przygotowań, dostępną dokumentacją i przebiegiem praktyki. Wytyczne programowe praktyki: Czynny udział studentów w opracowaniach badawczych, projektowych i realizacji przedsięwzięć w zakresie urządzania terenu, pielęgnacji szaty roślinnej, budownictwa ogrodowego, rekultywacji terenów zdewastowanych, konserwacji obiektów zabytkowych i innych. Analiza dokumentacji technicznej, procedury jej zatwierdzania i zasad kosztorysowania
Opis wykładówZapoznanie studentów z kryteriami doboru jednostki na miejsce odbywania praktyki, zasadami odbywania, ramowym programem praktyki oraz harmonogramem przygotowań, dostępną dokumentacją i przebiegiem praktyki. Wytyczne programowe praktyki.
Cel kształceniaZdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na udział w pracach administracyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu architektury krajobrazu
Literatura podstawowa1) -, Akty prawne, wewnętrzne zarządzenia i regulaminy, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi