Rozmnażanie i pielęgnacja ozdobnych roślin ogrodniczych

Propagation and Cultivation of Ornamental Horticultural Plants

2019Z

Kod przedmiotu2022S1-RPOR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającebiologia roślin
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńRozmnażanie generatywne roślin zielnych - z siewu bezpośredniego, z rozsady. Metody wegetatywnego rozmnażania roślin zielnych. Sposoby rozmnażania wegetatywnego drzew liściastych i iglastych. Szczepienie i okulizacja drzew i krzewów ozdobnych. Pielęgnacja roślin ogrodniczych w trakcie produkcji materiału sadzeniowego
Opis wykładówRys historyczny i znaczenie szkółkarstwa w produkcji drzew i krzewów ozdobnych. Rozmnażanie generatywne i wegetatywne drzew i krzewów ozdobnych. Rozmnażanie roślin zielnych. Wymagania siedliskowe sprzyjające rozmnażaniu roślin ogrodniczych o walorach ozdobnych. Pielęgnacja ozdobnych roślin ogrodniczych w szkółkach. Choroby i szkodniki najczęściej występujące w szkółkach oraz ich zwalczanie.
Cel kształceniaTeoretyczne i praktyczne opanowanie najważniejszych metod rozmnażania i pielęgnacji roślin ogrodniczych o walorach dekoracyjnych
Literatura podstawowa1) Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz M., Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych. , wyd. PWN Warszawa, 2001 2) Knaflewski M., Ogólna uprawa warzyw, PWRiL Poznań, 2007 3) Chmiel H. , Uprawa roślin ozdobnych. , PWRiL Warszawa, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagizajęcia w małych grupach - 12 osobowych