Rozmnażanie i pielęgnacja ozdobnych roślin ogrodniczych

Propagation and Cultivation of Ornamental Horticultural Plants

2019Z

Kod przedmiotu2022S1-RPOR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającebiologia roślin
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńRozmnażanie generatywne roślin zielnych - z siewu bezpośredniego, z rozsady. Metody wegetatywnego rozmnażania roślin zielnych. Sposoby rozmnażania wegetatywnego drzew liściastych i iglastych. Szczepienie i okulizacja drzew i krzewów ozdobnych. Pielęgnacja roślin ogrodniczych w trakcie produkcji materiału sadzeniowego
Opis wykładówRys historyczny i znaczenie szkółkarstwa w produkcji drzew i krzewów ozdobnych. Rozmnażanie generatywne i wegetatywne drzew i krzewów ozdobnych. Rozmnażanie roślin zielnych. Wymagania siedliskowe sprzyjające rozmnażaniu roślin ogrodniczych o walorach ozdobnych. Pielęgnacja ozdobnych roślin ogrodniczych w szkółkach. Choroby i szkodniki najczęściej występujące w szkółkach oraz ich zwalczanie.
Cel kształceniaTeoretyczne i praktyczne opanowanie najważniejszych metod rozmnażania i pielęgnacji roślin ogrodniczych o walorach dekoracyjnych
Literatura podstawowa1) Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz M., 2001r., "Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych.", wyd. PWN Warszawa, 2) Knaflewski M. 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL Poznań, 3) Chmiel H. 2000. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL Warszawa
Literatura uzupełniająca
Uwagizajęcia w małych grupach - 12 osobowych