Rysunek i rzeźba I

Drawing and sculpture I

2017Z

Kod przedmiotu2022S1-RYSiRZ1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnepodstawy rysunku odręcznego
Opis ćwiczeńZagadnienia plastyczne– szkic. Temat: martwa natura, pejzaż. Materiały: węgiel rysunkowy, ołówki od B2 do B6, arkusze papieru A4, tusz, czarny, pędzel, piórko. Zagadnienia plastyczne -rysunek studyjny światłocieniowy . Temat: martwa natura, materiały: Tusz, piórko, cienkopis, ołówek, gumka, biały arkusz papieru100/70cm. Zagadnienia plastyczne - rysunek studyjny -perspektywa zbieżna. Temat: rysunkowe kompozycje krajobrazu, materiały: cienkopis, ołówek, gumka, biały arkusz papieru A3. Temat: krajobraz (kwiaty, drzewa, krzewy, kamień - struktura), materiały: ołówek, gumka, tusz piórko, biały arkusz papier A3.
Opis wykładówCień, światło jako nierozerwalne wartości optyczne. Kolor jako wartość optyczna. Rysunek i szkic (charakterystyka techniki, narzędzia). Rysunek węglem, rysunek ołówkiem grafitowym (podobrazie, narzędzia, technika rysowania, utrwalanie rysunku). Rysunek sangwiną i kredą, malowanie pastelami (charakterystyka techniki, historia techniki, barwniki, farby, technika malowania, narzędzia, spoiwa, utrwalanie pasteli). Inne techniki rysunkowe ( grafika artystyczna). Perspektywa ( perspektywa linearna, perspektywa powietrzna). Konstruowanie perspektywy linearnej. Miejski krajobraz (konstruowanie budynków w perspektywie). Kolor (barwy składowe światła białego, addytywne mieszanie barw, łączenie barw). Akwarela, technika akwarelowa (charakterystyka techniki, historia techniki, podobrazie, narzędzia, spoiwa, barwniki, farby.
Cel kształceniaPrzyswojenie podstawowych zagadnień dotyczących bryły w przestrzeni. analiza światła i cienia, kontrastów, przejść tonalnych, poszukiwanie indywidualnych cech obiektów. Rozbudzenie aktywności twórczych w sferze projektowania. Rozwinięcie wrażliwości estetycznej oraz wzbogacenie języka plastycznego, opanowanie lapidarnego języka wizualnego. Wzbogacenie kreatywnego myślenia
Literatura podstawowa1) Francis D.K. Ching, Drawing. A creative process, John Viley & Sons, 1990 2) POPEK S, Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja. , Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 1999
Literatura uzupełniająca1) Francis Ching, Steven Juroszek, Design drawing, John Wiley & Sons, 2010
Uwagi