Technologie informacyjne w architekturze krajobrazu

Information Technologies in Landscape Architecture

2017Z

Kod przedmiotu2022S1-TIWAK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBRAK
Wymagania wstępneznajomość podstaw informatyki
Opis ćwiczeńSystem operacyjny WINDOWS VISTA. Edytor tekstów – MS WORD. Arkusz kalkulacyjny – MS EXCEL. Programy prezentacyjne – POWER POINT
Opis wykładówWprowadzenie do teorii systemów informacyjnych – wyjaśnienie podstawowych pojęć i ich wzajemnych relacji. Systemy kodowania znaków alfanumerycznych i liczb. Technologia informatyczna a technologia informacyjna – systemy ekspertowe i wspomagania procesu podejmowania decyzji. Własności systemów informacyjnych (przyjazny,spójny, efektywny, dokładny i kompletny, szum informacyjny, cisza informacyjna, redundantność). Architektura komputera. Algebra Boole’a i technologie użytkowe z wykorzystaniem cyfrowych układów logicznych. Algorytmy, proces programowania. Edycja tekstu i grafika komputerowa. Arkusze kalkulacyjne. Bazy i banki danych – udostępnianie wiedzy w różnych systemach informacyjnych. Programy prezentacyjne. Technologie sieciowe LAN/MAN/WAN. Systemy hipertekstowe. Kwestie prawne, bezpieczeństwo informacji
Cel kształcenia1.Przekazanie ustrukturalizowanej wiedzy pozwalającej studentom zrozumieć istotę technologii informacyjnych – przetwarzania informacji wejściowych w wyjściowe, wyszukiwania i wykorzystania informacji, 2.Doskonalenie umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi informatycznych
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J., Informatyka w zarysie, UWM Olsztyn, 2002, s. 170 2) Gołaszewski J., Klasa A., Jakubiuk P., Borusiewicz A., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D., Przewodnik do ćwiczeń z informatyki na kierunkach przyrodniczych , UWM Olsztyn, 2002, s. 132
Literatura uzupełniająca
Uwagi