Urządzanie obiektów architektury krajobrazu

Design and Management of Landscape Architecture Elements

2019L

Kod przedmiotu2022S1-UOAK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzającematematyka, materiałoznawstwo, budownictwo i konstrukcje
Wymagania wstępnema wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i arytmetykę
Opis ćwiczeńZabezpieczenie elementów cennych przyrodniczo na budowie. Wytyczanie obiektu w terenie, tyczenie osi tras obiektów liniowych, profilowanie robót ziemnych. Metody bilansowania robót ziemnych. Układanie nawierzchni: drogi, place, podjazdy, piesze ciągi komunikacyjne. Budowa mostków, kładek i pomostów. Technologia wykonywania schodów ogrodowych, murków, murów oporowych, ogrodzeń i podpór dla pnączy. Zabezpieczanie skarp przed erozją wodną. Optymalne terminy prowadzenia robót w urządzaniu terenów zieleni.
Opis wykładówMetody organizacji pracy i harmonogramy wykonania robót. Kolejność lokalizacji elementów zagospodarowania placu budowy. Zabezpieczenie terenu budowy. Drogi na budowie. Składowanie materiałów budowlanych. Technologia wykonywania robót ziemnych. Zastosowanie materiałów i wyrobów budowlanych w urządzaniu obiektów architektury krajobrazu. Prace związane z pielęgnacją i konserwacją urządzeń obiektów architektury krajobrazu. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej podczas budowy i użytkowania obiektów architektury krajobrazu.
Cel kształceniaOpanowanie podstaw teoretycznych przygotowania i prowadzenia robót związanych z wykonaniem i konserwacją obiektów architektury krajobrazu.
Literatura podstawowa1) Gadomska E., Gadomski K., Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Część I, Wyd. Hortpress, 2005 2) Fortuna-Antoszkiewicz B., Gadomska E., Gadomski K., Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Część III, Wyd. Hortpress, 2007 3) Litwin U., Przegon W., Sochacka D., Projektowanie terenów osiedlowych. Cz. I. Działka zagrodowa, Wyd. AR, Kraków, 1997 4) Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A., Zarządzanie w budownictwie – organizacje, procesy, metody, Wyd. PL, Lublin, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi