Zasady projektowania

Design basics

2017L

Kod przedmiotu2022S1-ZASADYPRO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzającePodstawy projektowania
Wymagania wstępneZnajomość zasad kompozycji
Opis ćwiczeńProjekty różnych rodzajów wnętrz – subiektywne i konkretne z elementem wolnostojącym (praca na makiecie). Zejście do wody (ciąg spacerowy z miejscem wypoczynkowym), zasada wpisania schodów terenowych , powiązania widokowe, prosty układ zieleni, rozwiązania materiałowe. Projekt rabaty (sposób komponowania roślin w grupach).
Opis wykładówTeoria wnętrza w architekturze krajobrazu. Punkt, linia i płaszczyzna w krajobrazie. Zasady kształtowania przestrzeni. Percepcja przestrzeni. Tradycja miejsca. Podstawy rysunku architektonicznego – zasady perspektywy, rodzaje aksonometrii. Metodyka projektowania – metoda siatki, jedność stylistyczna. Sposoby graficznego opracowania projektu. Zasady wykonywania makiet dla potrzeb projektowych. Elementy małej architektury. Rośliny w kompozycjach ogrodowych. Akty prawne związane z pracą architekta krajobrazu - ustawy, rozporządzenia, gospodarka zielenią. Wybrane zagadnienia dotyczące współczesnych dokonań w dziedzinie architektury krajobrazu.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy teoretycznej dotyczącej teorii wnętrza krajobrazowego. Rozwijanie umiejętności rysunkowych. Zapoznanie trendami projektowymi współczesnej architektury krajobrazu
Literatura podstawowa1) Bohm A., Wnętrze w kompozycji krajobrazu, PK Kraków, 1111111998
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak