Etykieta

Etiquette

2017L

Kod przedmiotu2000S2-ETYKIETA
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad współżycia międzyludzkiego
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące zasad savoir-vivre`u i ceremoniału dyplomatycznego. Zasady precedencji. Różnice kulturowe w protokole dyplomatycznym i etykiecie. Etykieta stołowa.
Cel kształceniaCelem wykładów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zasad savoir-vire`u i protokołu dyplomatycznego
Literatura podstawowa1) Benoit Ch., 2008 r., „Savoir-vivre dla zaawansowanych”, wyd. KDC, 2) Kuspys P., 2012 r., „Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu”, wyd. Zysk i S-ka, 3) Krajski S., 2011 r., „Savoir-vivre. 250 problemów”, wyd. SGK Agencja, 4) Orłowski T., 2010 r., „Protokół dyplomatyczny”, wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 5) Pietkiewicz E., 1998 r., „Protokół dyplomatyczny”, wyd. Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Literatura uzupełniająca1) Barcz J., 2007 r., „Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym”, wyd. Warszawa, 2) Ikanowicz C., Piekarski J., 2004 r., „Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje”, wyd. Warszawa, 3) Zenderowski R., Koziński B., 2012 r., „Różnice kulturowe w biznesie”, wyd. Warszawa, 4) zbiorowy, 2012 r., „Savoir-vivre. Poradnik dobrego wychowania”, wyd. Buchmann Sp. z o.o.
Uwagibrak