Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 1

2017L

Kod przedmiotu2022S2-MPWL1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi