Moduł przedmiotów do wyboru sem. let. 3

2018L

Kod przedmiotu2022S2-MPWL3
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi